Twój numer został wysłany, prosimy oczekiwać na kontakt.

Masz pytania? Chętnie pomożemy!

Zwykle oddzwaniamy w ciągu 5 minut.

+48517622646
bateryjnie@gmail.com
Bateryjnie - Zestawy do rowerów elektrycznych - Zduńska wola
Twój koszyk: 0,00zł

Zasady ruchu hulajnóg elektrycznych obowiązujące w 2021 roku

Zasady ruchu hulajnóg elektrycznych obowiązujące w 2021 roku

Przepisy ruchu drogowego dla hulajnóg  elektrycznych w Polsce nieustannie się zmieniają i przekształcają. Wynika to z faktu, że sam przenośny pojazd elektryczny również podlega znacznym zmianom. Pojazdy stają się coraz potężniejsze, szybsze, zwrotniejsze i ponadgabarytowe. 

Obecnie hulajnogą elektryczną można jechać :

- drogą dla rowerów, drogą dla rowerów i pieszych lub pasem ruchu dla rowerów

- jezdną, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, gdy brakuje drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;

- chodnikiem lub drogą dla pieszych, wyjątkowo, gdy chodnik usytuowany jest wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Postój hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego(UTO)

Pamiętaj, hulajnogę elektryczną będzie można pozostawić na chodniku jedynie w przeznaczonym do tego miejscu. W przypadku braku takiego miejsca, pozostawienie pojazdu na chodniku będzie możliwe tylko przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:
- hulajnoga będzie ustawiona jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni
- pojazd musi być ustawiony równolegle do krawędzi chodnika
- szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych jest nie mniejsza niż 1,5 m

Reasumując niewiele się zmieni dla użytkowników hulajnóg elektrycznych. Jazda zostanie ucywilizowana, będzie bezpieczniej.

Wrotki, rolki, deskorolki

Warto wspomnieć też również o urządzeniach wspomagających ruch, tj.: wrotkach, rolkach, deskorolkach, hulajnogach i innych napędzanych siłą mięśni przez osobę poruszającą się tym urządzeniem. W uzasadnieniu do projektu ustawy doprecyzowano, że osoba poruszająca się takim środkiem ruch, stanowić będzie odrębną grupę w ramach pojęcia uczestników ruchu drogowego. Ustawa określa również szczegółowe zasady poruszania się tych osób. Co istotne, osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest obowiązana korzystać z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów. W strefie zamieszkania ma prawo korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdami. Każda osoba inna niż pieszy korzystająca z chodnika albo drogi dla pieszych będzie zobowiązana jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, a także będzie obowiązana do zachowania szczególnej ostrożności, ustępowania pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudniania jego ruchu, natomiast pieszy poruszający się po drodze dla rowerów będzie obowiązany ustąpić miejsca osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego.

Zestawy do konwersji roweru na elektryczny e-bike [ LINK ]

Rowery elektryczne i elektryczne po konwersji , baterie do e-bike [ LINK ]

Hulajnogi elektryczne Motus Dualtron Techlife [ LINK ]

Powiązana kategoria